Ahlak 1 Us ile mer-i hukuk arasındaki bağıntı ahlak ile hukuk arasındaki bağıntıdan görece daha kuvvetlidir.


      1) Ahlakın normatif biçimi olan morality düzenlemeler hariç, eş deyişle din kaynaklı kodifikasyonların aksine batı medeniyeti ahlak ve hukuk kurallarını ayrıştırmaya, alan olarak içsel-dışsal, cezaya bağlı-vicdani yükümlülük çerçevesinde değerlendirilebilir olarak kategorileştirmeye çalışmıştır.

         Bunun nedeni...;

toplumsal düzende bireylerin birbirlerinin hayatına müdahalesini ortadan kaldırırken kişisel tercihinde alabildiğine bağıtsız davranabilmesini sağlamaktır.

         Dini (morality) değerler, ahlaki değerler, töre ve gelenekler batı(cı) bireyin önünde özgürlüğü kısıtlayan, sanatın ve ötesinde insanın gelişmesini önleyen ayak bağları olarak görülmesi yoğunlukla işlenmiş özellikle ilişkilendirilmiştir.


        2)   Hukuk kuralı olarak ahlakın yaptırıma bağlanması batı(cı) bireyin akli yetilerinde yer almaz
                                         
                                                                                              Hikmet DÜNDAR

Yorumlar